подписка на рассылку

Капстроительство

Элкопласт-Укр


ООО «Торговый Дом Спецтехника»

Форвард-А

 ROZZI

Элкопласт-УКР

 МАКСИ Экскаватор Ру  


  
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Строительная техника

 

 

Закон України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України»

Назад к списку законов

Номер 1562-12

От 2005-03-31

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

                     Про джерела фінансування
                 дорожнього господарства України

  ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 47, ст.648 )

  ( Вводиться в дію Постановою ВР
    N 1563-XII ( 1563-12 ) від 18.09.91, ВВР, 1991, N 47, ст.649 )

  ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
    N 2788-XII ( 2788-12 ) від 17.11.92, ВВР, 1993, N 2, ст.4
    N 4027-XII ( 4027-12 ) від 24.02.94, ВВР, 1994, N 27, ст.221
    N 25/98-ВР від 15.01.98, ВВР, 1998, N 25, ст.147
    N 320-XIV ( 320-14 ) від 17.12.98, ВВР, 1999, N 5-6, ст.39
    N 964-XIV ( 964-14 ) від 15.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст.346 )

 ( В редакції Закону
   N 724/97-ВР від 16.12.97, ВВР, 1998, N 14, ст.60 )

  ( Із змінами, внесеними згідно із Законами
    N 986-XIV ( 986-14 ) від 16.07.99, ВВР, 1999, N 40, ст.361
    N 1375-XIV ( 1375-14 ) від 13.01.2000, ВВР, 2000, N 10, ст.78
    N 1458-III ( 1458-14 ) від 17.02.2000, ВВР, 2000, N 14-15-16, ст.121
    N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10
    N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92
    N  380-IV  (  380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
    N 1344-IV  ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
    N 2285-IV  ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N   7-8, ст.162
    N 2505-IV  ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
                                                           ст.267 )
 

    ( Дію  Закону  зупинено  для  сільськогосподарських
      товаровиробників  -   учасників  експерименту  по
      запровадженню    єдиного   податку   на території
      Глобинського     району   Полтавської     області,
      Старобешівського   району   Донецької  області та
      Ужгородського   району  Закарпатської  області  з
      питань оподаткування згідно із Законом N 25/98-ВР
      від 15.01.98 )

    ( Дію   Закону  зупинено  для сільськогосподарських
      товаровиробників  -   платників       фіксованого
      сільськогосподарського      податку  з     питань
      оподаткування  згідно   із   Законом    N 320-XIV
      ( 320-14 ) від 17.12.98 )

    ( Дію Закону  зупинено  на  період  проведення експерименту
      для  підприємств  -  учасників  економічного експерименту
      з питань оподаткування згідно із Законом
      N 1375-XIV ( 1375-14 ) від 13.01.2000 )

  ( У назві і тексті Закону посилання на «шлях» замінено
    посиланням на «дорогу» згідно із Законом
    N 2788-XII ( 2788-12 ) від 17.11.92 )
 

     Цей Закон визначає правові основи  забезпечення  фінансування
витрат,  пов'язаних  з  будівництвом,  реконструкцією,  ремонтом і
утриманням   автомобільних   доріг   загального   користування  та
сільських  доріг України. ( Преамбула із змінами, внесеними згідно
із Законом N 986-XIV ( 986-14 ) від 16.07.99 )

     Стаття  1.  Автомобільні  дороги  загального  користування та
сільські  дороги  України (далі - автомобільні дороги) - це дороги
державного     та    місцевого    значення,    які    забезпечують
внутрішньодержавні  та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів
із  врахуванням  адміністративно-територіального  поділу  держави,
з'єднують   населені   пункти   і   є  складовою  частиною  єдиної
транспортної системи держави. ( Частина перша статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 986-XIV ( 986-14 ) від 16.07.99 )
     Класифікація та перелік цих  доріг  затверджуються  Кабінетом
Міністрів України.
     Автомобільні  дороги  є  державною  власністю, крім сільських
доріг,  порядок управління якою встановлюється Кабінетом Міністрів
України. ( Частина третя статті 1 із змінами,  внесеними згідно із
Законом N 986-XIV ( 986-14 ) від 16.07.99 )
     Стаття 2.  Витрати, пов'язані з будівництвом, реконструкцією,
ремонтом і утриманням автомобільних доріг, здійснюються за рахунок
бюджетних   та   інших  коштів  для  реалізації  програм  розвитку
дорожнього господарства України  з  метою  підвищення  соціального
рівня   життя   населення,   особливо   в   сільській  місцевості,
забезпечення  автомобільних  перевезень  пасажирів  та   вантажів,
оздоровлення екологічної обстановки, створення на дорогах належних
умов  безпеки  руху  та  сучасних  елементів  дорожнього  сервісу,
зменшення збитків через незадовільні дорожні умови.
 

     (  Частину  другу  статті  2  виключено  на  підставі  Закону
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
 

     Зазначені кошти  не  підлягають  вилученню  або витрачанню на
цілі, не пов'язані з потребами дорожнього господарства.
     У  випадках,  коли  ці  кошти не витрачені протягом поточного
бюджетного  року, вони зберігають цільове призначення в наступному
році. (  Частина четверта статті 2 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 986-XIV ( 986-14 ) від 16.07.99 )
     Управління  коштами  дорожніх  фондів здійснюється в порядку,
встановленому   Кабінетом   Міністрів  України.  (  Частина  п'ята
статті 2  в редакції Закону N 986-XIV ( 986-14 ) від 16.07.99 )

     Стаття 3. У Державному бюджеті України щорічно передбачаються
видатки   на   фінансування   робіт,  пов'язаних  з  будівництвом,
реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг.
     Для цих цілей у складі Державного бюджету України створюється
Державний дорожній фонд України.
     Дохідна  частина цього фонду формується за рахунок надходжень
від  акцизного  збору та ввізного мита на нафтопродукти, акцизного
збору  та  ввізного мита з імпортованих на митну територію України
транспортних засобів та шин до них, інших надходжень до Державного
бюджету  України, в обсягах, що визначаються законом про Державний
бюджет  України  на  поточний  рік, а також надходжень, визначених
статтею  5  цього  Закону.  (  Частина  третя статті 3 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 986-XIV ( 986-14 ) від 16.07.99; дію
частини третьої статті 3 зупинено на 2001 рік у частині формування
дорожніх  фондів  згідно  із  Законом  N  2120-III ( 2120-14 ) від
07.12.2000;  дію  частини  третьої статті 3 зупинено на 2002 рік у
частині  формування  дорожніх  фондів згідно із Законом N 2905-III
(  2905-14 ) від 20.12.2001; дію частини третьої статті 3 зупинено
на 2003 рік в частині формування дорожніх фондів згідно із Законом
N  380-IV  ( 380-15 ) від 26.12.2002; дію частини третьої статті 3
зупинено  на  2004 рік в частині формування дорожніх фондів згідно
із  Законом  N  1344-IV  (  1344-15  ) від 27.11.2003; дію частини
третьої  статті  3  зупинено  на  2005  рік  в  частині формування
дорожніх  фондів  згідно  із  Законом  N  2285-IV  ( 2285-15 ) від
23.12.2004;   в   редакції  Закону  N  2505-IV  (  2505-15  )  від
25.03.2005 )
     Кошти  Державного дорожнього фонду України  спрямовуються  на
фінансування   будівництва,  реконструкції,  ремонту  і  утримання
автомобільних доріг загального користування державного значення та
споруд на них,  а також проектно-вишукувальні, науково-дослідні та
впроваджувальні роботи,  розвиток виробничих потужностей  дорожніх
організацій,    утримання    галузевих   медичних   закладів   для
реабілітації учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній
електростанції,   управління  дорожнім  господарством  у  порядку,
встановленому  Кабінетом  Міністрів  України. ( Статтю 3 доповнено
частиною четвертою згідно із  Законом  N  986-XIV  (  986-14 ) від
16.07.99 )
     З цього   фонду   також   виділяються   кошти   на    дотацію
територіальним  дорожнім  фондам  для  покриття дефіциту коштів на
фінансування  будівництва,  реконструкції,  ремонту  і   утримання
автомобільних  доріг  загального  користування місцевого значення.
(  Статтю  3 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 986-XIV
( 986-14 ) від 16.07.99 )
 

     Стаття 4.  У  республіканському бюджеті Автономної Республіки
Крим,  обласних бюджетах  та  бюджеті  міста  Севастополя  щорічно
передбачаються   видатки   на  фінансування  робіт,  пов'язаних  з
будівництвом,  реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних
доріг.
     Для цих  цілей  у складі республіканського бюджету Автономної
Республіки Крим,  обласних бюджетів та бюджеті  міста  Севастополя
створюються територіальні дорожні фонди.
     Доходна частина  цих  фондів  формується за рахунок податку з
власників  транспортних  засобів  та  інших  самохідних  машин   і
механізмів,  плати за придбання торгових патентів пунктами продажу
нафтопродуктів  (автозаправними  станціями,  заправними пунктами),
частини  коштів  Державного дорожнього фонду України відповідно до
порядку  розподілу,  встановленого  Кабінетом  Міністрів   України
згідно  із  законами,  а  також  інших  надходжень  до відповідних
бюджетів,  що визначаються  рішеннями  Верховної  Ради  Автономної
Республіки  Крим,  обласних  рад та міської ради міста Севастополя
про бюджет на поточний рік, а також надходжень, визначених статтею
5 цього Закону.
     Кошти територіальних   дорожніх   фондів   спрямовуються   на
фінансування  будівництва,  реконструкції,  ремонту  і   утримання
автомобільних доріг в межах відповідно Автономної Республіки Крим,
областей та міста  Севастополя,  а  також  на  потреби  дорожнього
господарства  по  напрямах,  визначених відповідно Верховною Радою
Автономної Республіки Крим,  обласними  радами  та  міською  радою
міста Севастополя.
(  Стаття  4 в редакції Закону N 986-XIV ( 986-14 ) від 16.07.99 )

     (  Статтю 5 виключено на підставі Закону N 986-XIV ( 986-14 )
від  16.07.99  )

     (  Статтю 6 виключено на підставі Закону N 986-XIV ( 986-14 )
від  16.07.99  )

     Стаття 5.   У   дорожні   фонди,   визначені   цим   Законом,
спрямовується  плата  за  передачу  доріг у концесію або в оренду,
плата за проїзд автомобільними дорогами  транспортних  засобів  та
інших   самохідних   машин  і  механізмів,  вагові  або  габаритні
параметри   яких   перевищують   нормативні,   плата   за   проїзд
автомобільними  дорогами  України  транспортних  засобів  та інших
самохідних машин і механізмів іноземних держав,  плата  за  проїзд
платними   автомобільними  дорогами  в  порядку  та  за  тарифами,
встановленими Кабінетом Міністрів України.
     У відповідні дорожні фонди можуть спрямовуватися також:
     добровільні внески юридичних та фізичних осіб,  у тому  числі
іноземних, об'єднань громадян, міжнародних організацій тощо;
     інші надходження, що не суперечать законодавству України.
 

 Голова Веровної Ради України                            Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 18 вересня 1991 року
          N 1562-XII

разместить рекламу


 

Дресста


Аларит Пром

MEKA

Форте Груп Лтд

Корт Киев

Авиа Буд Сервис