подписка на рассылку

Капстроительство

Элкопласт-УкрООО «Торговый Дом Спецтехника»

Форвард-А

 ROZZI

Элкопласт-УКР

 МАКСИ Экскаватор Ру  

 

Минитехника в России.

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Строительная техника

 

 

Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів» Ч.2.

Назад к списку законов

Номер 1644-14

От 2000-04-06

Стаття 22. Страхування відповідальності суб'єктів перевезення
                небезпечних вантажів і працівників, які беруть
                участь у перевезенні таких вантажів

     Відповідальність суб'єктів перевезення  небезпечних  вантажів
підлягає обов'язковому страхуванню у встановленому порядку.

     Здоров'я і життя працівників, які беруть участь у перевезенні
небезпечних вантажів,  підлягають  обов'язковому  страхуванню  від
нещасного  випадку  на  виробництві та професійного захворювання у
встановленому порядку.

     Стаття 23. Ліквідація наслідків аварій, що виникають під час
                перевезення небезпечних вантажів

     Ліквідацію наслідків аварій, що виникають під час перевезення
небезпечних вантажів,  здійснюють, залежно від категорії аварії та
відповідно  до  плану  ліквідації її наслідків,  центральний орган
виконавчої влади з  питань  надзвичайних  ситуацій  та  у  справах
захисту  населення  від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  та
суб'єкти  перевезення  небезпечних  вантажів,  інші  підприємства,
установи  та організації,  які залучаються до ліквідації наслідків
таких  аварій,  або  перевізник  самостійно   чи   із   залученням
відповідних підприємств, установ та організацій.

     Стаття 24. Вирішення спорів, що виникають у сфері
                перевезення небезпечних вантажів

     Спори, що виникають у сфері перевезення небезпечних вантажів,
вирішуються відповідно до чинного законодавства.

     Стаття 25. Відповідальність у сфері перевезення небезпечних
                вантажів

     За порушення  законодавства   про   перевезення   небезпечних
вантажів  юридичні та фізичні особи несуть відповідальність згідно
з законом.

     Стаття 26. Міжнародні перевезення небезпечних вантажів і
                міжнародне співробітництво у сфері перевезення
                небезпечних вантажів

     Міжнародні перевезення  небезпечних   вантажів   здійснюються
відповідно до цього Закону та міжнародних договорів України, згода
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

     Якщо міжнародним  договором   України   встановлюються   інші
правила  перевезення  небезпечних  вантажів,  ніж  передбачені цим
Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.

     Україна бере участь у міжнародному  співробітництві  у  сфері
перевезення  небезпечних  вантажів відповідно до норм міжнародного
права.

     Транзит небезпечних   вантажів   через   територію    України
здійснюється  виключно у прямому сполученні одним видом транспорту
без перевантаження на інший.
 

                          Р о з д і л V

                       ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

     2. До  приведення законів України,  інших нормативно-правових
актів  у  відповідність  із  цим  Законом  вони  застосовуються  в
частині, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабінету  Міністрів  України  протягом шести місяців з дня
набрання чинності цим Законом:

     підготувати і подати до Верховної Ради України пропозиції про
внесення  змін  до законодавчих актів у зв'язку з прийняттям цього
Закону;

     привести свої нормативно-правові акти у відповідність  з  цим
Законом;

     відповідно до   своєї   компетенції   забезпечити   прийняття
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

     забезпечити перегляд і скасування  міністерствами  та  іншими
центральними  органами  виконавчої  влади  їх  нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.
 

 Президент України                                        Л.КУЧМА

 м. Київ, 6 квітня 2000 року
          N 1644-III

разместить рекламу


ДресстаАларит Пром

MEKA

Форте Груп Лтд

Корт Киев

Авиа Буд Сервис