подписка на рассылку

Капстроительство

Элкопласт-Укр


ООО «Торговый Дом Спецтехника»

Форвард-А

 ROZZI

Элкопласт-УКР

 МАКСИ Экскаватор Ру  


  
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Строительная техника

 

 

Закон України «Про Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках« Ч. 2.

Назад к списку законов

Номер 3022-14

От 2002-02-07

на другому етапі до 2010 року:

     1) проведення робіт щодо поєднання  міжнародних  коридорів  в
єдину інфраструктурно-технологічну систему.  Розроблення за участю
Російської  Федерації  проекту  Програми  розбудови   транспортних
коридорів у 2005-2010 роках з подовженням європейських міжнародних
транспортних коридорів до основних  регіонів,  у  яких  формуються
експортні  та  транзитні  вантажопотоки  (інші  джерела - 200 тис.
гривень);

     2) розробку і реалізацію заходів щодо  поетапного  підвищення
допустимих  норм  осьових  навантажень  та  збільшення повної маси
автопоїздів на напрямках  міжнародних  транспортних  коридорів  до
рівня,  прийнятого  в  країнах  Західної  Європи  (інші  джерела -
5750000 тис. гривень);

     3)  будівництво  тунелю на дільниці Бескид - Скотарське (інші
джерела - 256000 тис. гривень);

     4) підготовку  проекту  і побудову обхідної залізничної колії
між   станціями   Мамалига   (Новоселицький   район)    -    Ларга
(Кельменецький  район)  Чернівецької  області з метою забезпечення
національної  безпеки   України   та   удосконалення   переміщення
транзитних вантажів;

     5) створення  лізингових компаній для поповнення та оновлення
рухомого складу транспорту;

     6) реалізацію відповідно до державних  та  галузевих  програм
заходів  щодо  поповнення  парку  великовантажних  контейнерів  та
рухомого складу, включаючи забезпечення транспортними засобами для
організації   комбінованих   перевезень  за  участю  різних  видів
транспорту.

     4. Удосконалення тарифно-цінової та податкової політики

     Створенню належних умов  для  збільшення  обсягів  транзитних
перевезень   сприятиме   проведення   гнучкої  тарифно-цінової  та
податкової політики. З цією метою передбачається:

     1) здійснення заходів щодо  тарифного  стимулювання  розвитку
транзиту   (запровадження   єдиного   збору,  наскрізних  тарифів,
тарифних знижок тощо);

     2) дослідження,   розроблення    критеріїв    і    здійснення
інтегрованої  оцінки  доходів  та витрат при міжнародному транзиті
вантажів територією України на основі спільної для всіх  учасників
транзиту маркетингової стратегії ціноутворення;

     3) зниження вартості супутніх транзитним перевезенням послуг;

     4) підготовка  та  подання у встановленому порядку пропозицій
щодо  пільгового  оподаткування   операцій   з   надання   послуг,
пов'язаних  з  перевезенням  (переміщенням)  вантажів  і пасажирів
транзитом через територію України;

     5) підготовка  нормативно-правових  актів  стосовно   тарифів
(включаючи   наскрізні)  за  напрямками  проходження  транспортних
коридорів.  Розроблення методики формування наскрізних тарифів  на
перевезення транзитних вантажів;

     6) здійснення  заходів  щодо  тарифного стимулювання розвитку
транзитних контейнерних перевезень (державний  бюджет  -  10  тис.
гривень);

     7) удосконалення   організації   охорони   та   супроводження
підакцизних  товарів,  що  переміщуються  транзитом  через   митну
територію   України,   розроблення   та   впровадження  економічно
обґрунтованих тарифів на супроводження цих товарів із  знижкою  на
20-30 відсотків;

     8) створення  системи  моніторингу тарифів і цін щодо надання
послуг з перевезень та переробки транзитних вантажів на залізницях
і  в  портах  іноземних  держав,  які  конкурують  з українськими.
Здійснення гнучкої тарифної політики з  метою  залучення  вантажів
для   прямування  територією  України  (інші  джерела  -  70  тис.
гривень);

     9) розроблення та впровадження методик  установлення  гнучких
тарифів  на  транспортування  нафти,  природного  газу  та  аміаку
магістральними трубопроводами України з урахуванням  світових  цін
на енергоносії.

       5. Впровадження сучасних технологій та забезпечення
            взаємодії усіх учасників транзиту вантажів

     З метою  удосконалення  організації   транзитних   перевезень
передбачається:

     1) підвищення  якості  організації  транзитних  перевезень до
рівня,  що відповідає європейському стандарту якості  ISO,  широке
впровадження  на  базі  нових  інформаційних  технологій принципів
транспортної   логістики   в    організацію    транспортного    та
транспортно-експедиторського обслуговування міжнародного транзиту;

     2) розвиток  змішаних (комбінованих) перевезень.  Розроблення
та  впровадження  на  основних  напрямках  транзитних   перевезень
комплексних      транспортно-технологічних     систем     пропуску
вантажопотоків із забезпеченням взаємодії всіх  видів  транспорту,
терміналів,  пунктів  пропуску  вантажів  через  державний  кордон
України  на  основі  погоджених  графіків  руху,  режимів  роботи,
технологій перевезень, переробки та контролю вантажів;

     3) розроблення єдиної інформаційної мережі,  систем зв'язку і
передачі даних для учасників процесу доставки транзитних  вантажів
(перший етап) (інші джерела - 35000 тис. гривень);

     4) розроблення  і  впровадження  систем  електронного  обміну
даними та електронної обробки даних  із  створенням  умов  захисту
інформації   (першочергові   роботи)   (державний  бюджет  -  5000
тис. гривень, інші джерела - 25000 тис. гривень);

     5) удосконалення     системи     транспортно-експедиторського
обслуговування транзитних перевезень,  підвищення ролі міжнародних
експедиторів у забезпеченні ними надання  вантажовласникам  послуг
фінансових  гарантів,  в організації доставки транзитних вантажів,
заснування   операторських   компаній   змішаних    (комбінованих)
перевезень;

     6) створення  на  основних  напрямках транзитних перевезень у
змішаному сполученні комплексних транспортно-технологічних  систем
пропуску  вантажопотоків  із  забезпеченням  взаємодії  всіх видів
транспорту,  терміналів, пунктів пропуску вантажів через державний
кордон  України на основі наскрізних тарифів,  погоджених графіків
руху,  режимів роботи,  технологій (державний бюджет -  2000  тис.
гривень);

     7) створення   в  основних  приморських  транспортних  вузлах
спостережних рад із включенням у них  представників  адміністрацій
морських  портів,  стивідорних компаній,  залізниць та інших видів
транспорту,  експедиторів та вантажовласників для забезпечення  їх
чіткої взаємодії,  гармонізації інтересів забезпечення оптимальних
технологій накопичення суднових партій;

     8) проведення досліджень та  експериментальної  перевірки  на
базі  Іллічівського,  Одеського та Ренійського морських портів,  а
також Закарпатського транспортного  вузла  (м.  Чоп)  ефективності
діяльності    і    подальшого    розширення   мережі   логістичних
товаророзподільчих центрів (державний бюджет - 80 тис. гривень);

     9) дослідження    та    підготовка    пропозицій     стосовно
перспективного розвитку комбінованих перевезень:

     контейнерних (інші джерела - 100 тис. гривень);

     контрейлерних (інші джерела - 100 тис. гривень);

     10) розроблення    комплексних   планів   розвитку   морських
(річкових) портів і припортових  залізничних  станцій.  Реалізація
планів (інші джерела - 50000 тис. гривень);

     11) розроблення  і реалізація заходів щодо збільшення обсягів
транзиту вантажів на українській ділянці р.  Дунаю та  організації
змішаних  (залізнично-водних)  перевезень з використанням р.  Тиса
(інші джерела - 51675 тис. гривень);

     12) забезпечення пріоритетного пропуску поїздів з транзитними
вантажами за напрямками основних масових перевезень, скорочення їх
простоїв  на  станціях,  організація  руху  експресних  поїздів  з
транзитними   вантажами.  Підвищення  на  30  відсотків  швидкості
доставки транзитних вантажів;

     13) встановлення  для  всіх   видів   транзитних   перевезень
гарантованих строків доставки вантажів;

     14) створення  відповідно  до світового досвіду конкурентного
середовища на ринку послуг щодо гарантування доставки  підакцизних
вантажів до митниць призначення;

     15) створення  у  пунктах  пропуску  через  державний  кордон
України інформаційно-довідкової комп'ютерної системи (інші джерела
- 125 тис. гривень);

     16) запровадження   типового  проекту  автомобільного  пункту
пропуску модульного типу  відповідно  до  європейських  стандартів
(інші джерела - 20000 тис. гривень).

   6. Міжнародне співробітництво у сфері транзитних перевезень

     Важливим напрямом   діяльності   є   розширення  міжнародного
співробітництва  у  сфері  транзитних  перевезень.  З  цією  метою
передбачається забезпечити:

     1) виконання  заходів  з  інтеграції України до європейського
Союзу відповідно до міжнародних угод України «Про  партнерство  та
співробітництво  між  Україною  та ЄС» ( 998_012 ),  «Про принципи
формування   спільного   транспортного   простору   і    взаємодії
держав  - учасниць СНД у галузі транспортної політики» ( 997_054 )
в  частині  адаптації національного транспортного законодавства до
міжнародного,  впровадження  відповідних  технічних та екологічних
стандартів (інші джерела - 50 тис. гривень);

     2) проведення активної  державної  політики,  спрямованої  на
залучення    до    транзиту    через   Україну   транснаціональних
вантажопотоків на напрямках Захід - Схід та Північ - Південь;

     3) реалізацію   Основної    багатосторонньої    угоди    щодо
міжнародного  транспортного коридору ТРАСЕКА (у межах виділених ЄС
коштів);

     4) участь  у  розробленні  відповідно  до  Програми   ТРАСЕКА
регіональних проектів:

     гармонізація прикордонних процедур;

     єдина політика  справляння  транзитних  зборів і встановлення
тарифів;

     єдина правова  база  щодо  транзитних  перевезень  (у   межах
виділених ЄС коштів);

     5) ініціювання   створення   разом   із  сусідніми  державами
спільних транзитних коридорів,  операторських компаній  транзитних
перевезень на основі погоджених технологій та наскрізних тарифів;

     6) розвиток  співробітництва з країнами ГУУАМ у створенні зон
вільної торгівлі та проведення єдиної тарифної  політики  з  метою
збільшення транзитних вантажопотоків;

     7) залучення    іноземних    інвестицій    на    реабілітацію
автомобільної  дороги Київ - Чоп (кредит ЄБРР на суму 75 млн. євро
і  кошти  ЄС TACIS - 16,5 млн. євро) та будівництво мосту в районі
пункту  пропуску  Ягодин  - Дорогуськ (кошти ЄС TACIS на суму 4,69
млн. євро);

     8) організацію  та проведення навчання фахівців транспорту (у
рамках Програми TACIS) з питань перевезень небезпечних вантажів (у
межах виділених ЄС коштів);

     9) вирішення  питання  щодо  усунення  правових  і  технічних
бар'єрів  у  сфері  перевезень  морськими  суднами  України  через
протоки Босфор і Дарданелли;

     10) опрацювання  з  Турецькою стороною питання щодо укладення
угоди про поромне сполучення;

     11) підготовку пропозицій щодо розвитку  міждержавних  систем
транспортування   нафти   і   газу   для   включення  до  Програми
TACIS-INOGATE на 2000-2003 роки;

     12) створення договірно-правової бази для збільшення  обсягів
транспортування територією України вуглеводневих ресурсів із країн
Каспійського   регіону,   Середньої   та   Центральної   Азії   до
європейських країн;

     13) вирішення    з    Молдовською   стороною   питання   щодо
застосування    на     залізничних     пунктах     пропуску     на
українсько-молдовському  митному  кордоні  знижки  при  справлянні
зборів за здійснення всіх  видів  контролю  з  товарів,  що  двічі
вимушено перетинають кордон на шляху до порту Рені;

     14) вирішення   разом   з  відповідними  органами  Російської
Федерації,  Польщі,  Чеської Республіки комплексу  економічних  та
політичних  питань  з метою більш повного використання транзитного
потенціалу  української   транспортної   системи,   зокрема   щодо
подовження  залізничного  коридору  від Транссибірської магістралі
транзитом  через  Україну,   Польщу   до   Чехії   із   створенням
централізованої  інформаційної  системи  для  передачі  документів
залізничного транспорту у напрямку руху  вантажів  і  транспортних
засобів;

     15) опрацювання під час розроблення Концепції співробітництва
країн  СНД  щодо  формування  спільного   транспортного   простору
заходів,  спрямованих  на  більш активне використання транспортної
інфраструктури України для пропуску транзитних вантажопотоків;

     16) розвиток   міжнародного    транспортного    та    митного
співробітництва у сфері створення спільних (об'єднаних) транзитних
систем та об'єктів з метою прискорення доставки вантажів та  більш
активного   використання   транспортної   інфраструктури   України
іноземними власниками вантажів;

     17) розроблення  проекту  і  реалізацію  Програми   посилення
координації роботи митниць України та сусідніх держав та спільного
спрощення і модернізації процедур  (державний  бюджет  -  20  тис.
гривень);

     18) підготовку   пропозицій  щодо  розвитку  інфраструктурних
мереж   для   включення   у   Програму   TACIS   з   прикордонного
співробітництва на 2000-2003 роки;

     19) вирішення   разом   з  відповідними  органами  Російської
Федерації комплексу  економічних  та  політичних  питань  з  метою
повного    використання    транзитного    потенціалу   української
транспортної системи;

     20) розширення співробітництва  у  сфері  транзиту  в  рамках
європейських    та    світових   торговельних,   транспортних   та
експедиторських організацій, а також із сусідніми країнами з метою
поліпшення умов пропуску транзитних вантажів.

        V. ВАРТІСТЬ РОБІТ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ТА ДЖЕРЕЛА ЇЇ
                           ФІНАНСУВАННЯ

     З урахуванням обмежених  можливостей  державного  бюджету  та
інших  джерел  фінансування,  динамічного  формування міждержавних
транспортно-економічних  зв'язків,  кон'юнктури   на   міжнародних
товарних   і   фрахтових  ринках  у  Програмі  надається  перевага
фінансуванню за рахунок позабюджетних коштів  (урядова  позика  за
програмою   Офіційної  Допомоги  Розвитку  (ОДР)  Уряду  Японії  -
орієнтовно 1 млрд. гривень), залучені кредити,  інвестиції, у тому
числі   технічна   допомога   міжнародних   союзів  та  фінансових
організацій (програма ЄС TACIS - 106 млн.  гривень, кредити ЄБРР -
375   млн.  гривень  тощо).  Загальна  вартість  витрат  у  цілому
становить близько 31,2 млрд.  гривень.  Основна частина цих коштів
припадає   на   заходи,   пов'язані   з   розвитком   транспортної
інфраструктури і,  зокрема,  з проведенням дорожніх робіт з  метою
підвищення  допустимих осьових навантажень та збільшення загальної
маси автопоїздів на маршрутах міжнародних  транспортних  коридорів
до   рівня   європейських  стандартів  (за  рахунок  інших  джерел
фінансування - 5,75 млрд. гривень).

     Основними джерелами   фінансового   забезпечення    виконання
Програми  є  кошти  державного та місцевих бюджетів,  позабюджетні
кошти  (залучені  кредити,  інвестиції,  у  тому  числі   технічна
допомога міжнародних союзів та фінансових організацій (програма ЄС
TACIS, кредити ЄБРР тощо).

     Джерела фінансування Комплексної програми утвердження України
як транзитної держави у 2002-2010 роках наведені у таблиці 2.

                                                        Таблиця 2

       Склад джерел фінансування Програми у 2002-2010 роках

                                                   (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------
         |        Перший етап (2002-2005 роки)         |  Другий
 Джерела |                                             |   етап
 фінансу-|---------------------------------------------|(2006-2010
  вання  |         |            У тому числі           |  роки)
         |  Всього |-----------------------------------|
         |         |  2002 |   2003  |  2004  |  2005  |
         |         |  рік  |   рік   |  рік   |  рік   |
------------------------------------------------------------------
Всього,    21425435 3884145  4427210   5560595  6553510  9761520
у тому
числі:

державний   4572780 1003195  1205100   1206510  1158000     -
бюджет

інші        6852655 2880950  3322110   4354085  5395510  9761520
джерела,
  з них:

кредити     1460000  100000  1120000   120000   120000      -

приватні   10636859 1916665  2135479   2927860  3656855  6833064
кошти

інвестиції, 4755796  864285   966631   1306225  1618655  2928456
у тому
числі:

внутрішні   2400000  400000   500000   700000   800000   1500000

іноземні    2355796  464285   466631   606225   818655   1428456
 

     Термін окупності  від  реалізації   завдань   першого   етапу
Програми залежно від напряму та основних завдань становить від 4,5
до 7 років,  а капіталоємних - 12 років. Коефіцієнт ефективності -
9 відсотків.

     За проведеними розрахунками, доходи від транзитних перевезень
вантажів  (без  трубопровідного  транспорту)  зростуть  майже   на
600-700 млн.  гривень на рік, у тому числі відрахування до бюджету
- на 200-250 млн. гривень.

                                                        Таблиця 3

            Очікувана ефективність реалізації Програми
                        (експертна оцінка)

                                                    (млн. гривень)
------------------------------------------------------------------
               |     Перший етап (2002-2005) роки    |Другий етап
               |-------------------------------------|
               | У серед-|       У тому числі        |(2006-2010
   Показники   |  ньому  |---------------------------|  роки)
               |  за рік | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
               |         | рік  |  рік |  рік | рік  |
------------------------------------------------------------------
Зростання          350     190     230   400    500      2500
доходів

Зростання          2-3      2      2,5   3,0    3,5      15-20
рентабельності,
%

Додатковий         140      70     90    180    220      1250
прибуток

Додаткові           59      30,0   38,0  75,0   93,0      525
надходження
до бюджету

Коефіцієнт         0,17                                   0,43
ефективності
 

     Реалізація проектів  та  заходів  щодо  розвитку  транзитного
потенціалу   трубопровідного   транспорту   здійснюватиметься   за
окремими  програмами.  Отже,  зазначені  показники  включають лише
витрати на розвиток системи трубопровідного транспорту у сумі 12,8
млрд.  гривень,  що  становитиме  59  відсотків від усієї вартості
витрат,  витрати на розвиток автомобільного транспорту - 7,7 млрд.
гривень   (35  відсотків  від  вартості  програми)  з  урахуванням
збільшення витрат у зв'язку з підвищенням  осьових  навантажень  у
напрямках   міжнародних   транспортних   коридорів,   на  розвиток
залізничного транспорту - 945300 тис.  гривень (4,5  відсотка  від
вартості програми),  на розвиток морського та річкового транспорту
- 111,3  млн.  гривень  (0,5  відсотка).  На  проведення  робіт  з
облаштування  державного  кордону  України  із впровадженням нових
інформаційних технологій передбачається 170,2  млн.  гривень,  або
0,8 відсотка від вартості програми, решта - наукові роботи.

     Завдання другого   етапу   формуватимуться   після  виконання
завдань  першого  етапу   з   урахуванням   реальних   економічних
можливостей  та  після  уточнення  потреб в освоєнні перспективних
транзитних вантажопотоків.

                 VI. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

     З    метою    забезпечення    виконання    завдань   Програми
встановлюється такий механізм її реалізації.

     1. Кабінет Міністрів України:

     утворює у   місячний   строк   Міжвідомчу  комісію  з  питань
транзитної політики;

     враховує у  місячний  строк  потребу   введення   до   складу
зазначеної   Міжвідомчої   комісії   голів   профільних  комітетів
Верховної  Ради  України,  представників  Міністерства  палива  та
енергетики  України та інших органів центральної виконавчої влади,
що займаються питаннями трубопровідного транспорту;

     визначає у двомісячний строк за поданням Міжвідомчої  комісії
з  питань  транзитної  політики  виконавців,  строки  виконання та
обсяги фінансування окремих завдань цієї Програми.

     2. На галузевому рівні питання організації виконання Програми
вирішуються  постійно  діючими  експертними робочими групами,  які
створюються при органах центральної виконавчої влади,  на  чолі  з
державними секретарями.

     3. Підсумки   роботи  галузевих  постійно  діючих  експертних
робочих груп подаються на розгляд Кабінету Міністрів України двічі
на рік.

     4. Кабінет  Міністрів України до 1 березня кожного року подає
Верховній Раді України звіт про хід виконання Програми.

     5. Забезпечується  постійне  науково-технічне   супроводження
Програми  та  розвиток  наукових  досліджень у сфері транспортного
забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків  України,  транспортної
логістики та менеджменту з урахуванням:

     1) встановлення  спеціалізації  головних наукових організацій
та установ у сфері транспортного забезпечення зовнішньоекономічних
зв'язків;

     2) визначення    Міністерством    економіки   та   з   питань
європейської  інтеграції  України   виконавців   окремих   завдань
Програми виключно на тендерній основі;

     3) здійснення    розвитку   наукових   досліджень   у   сфері
транспортного  забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків України,
транспортної логістики та менеджменту;

     4) здійснення  постійного  моніторингу  показників зовнішньої
торгівлі послугами та  обсягів  транзитних  перевезень  (державний
бюджет - 115 тис. гривень).

          VII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

     Реалізація Програми дасть змогу:

     зміцнити геоекономічний потенціал України;

     гармонізувати національне    законодавство   з   міжнародними
нормами та стандартами;

     сприяти прискоренню   інтеграції   України   у    Європейське
Співтовариство;

     відновити і  зміцнити  потенціал  розвитку  експорту послуг у
зонах економічного тяжіння до міжнародних транспортних коридорів;

     сприяти ефективному   використанню   провізної   спроможності
транспортних  систем,  стимулювати її відтворення та вдосконалення
на   основі   впровадження   нових    технологій,    зв'язку    та
інформатизації;

     поліпшити екологічний  стан  завдяки  розвитку  контрейлерних
(комбінованих) перевезень;

     стимулювати розвиток  широкого  спектру   супутніх   транзиту
послуг,   зокрема   щодо   різних   видів   страхування,  розвитку
міжнародного  туризму,  заправки  транспортних  засобів   пальним,
організації  торгівлі та харчування,  ремонту транспортних засобів
та їх сервісного обслуговування,  створення нових робочих місць  у
сфері виробництва та обслуговування.

Реалізація заходів  Програми  дасть також змогу стабілізувати
та  збільшити  в  майбутньому  обсяги  транзитних  вантажів,   які
транспортуються трубопровідним транспортом.

разместить рекламу


 

Дресста


Аларит Пром

MEKA

Форте Груп Лтд

Корт Киев

Авиа Буд Сервис