подписка на рассылку

Капстроительство

Элкопласт-Укр


ООО «Торговый Дом Спецтехника»

Форвард-А

 ROZZI

Элкопласт-УКР

 МАКСИ Экскаватор Ру  


  
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Строительная техника

 

 

Закон України «Про автомобільні дороги» Ч. 2.

Назад к списку законов

Номер 2862-15

От 2008-06-04

Стаття 38. Розміщення рекламоносіїв на
 автомобільних дорогах

 Розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення
автомобільних доріг здійснюється відповідно до вимог законів та
інших нормативно-правових актів за погодженням з органами
державного управління автомобільними дорогами або їх власниками та
відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху.

 Забороняється розміщення рекламоносіїв, що перешкоджають
оцінці дорожньо-транспортної ситуації або мають схожість (за
зовнішніми ознаками, зображенням чи звуковим ефектом) з технічними
засобами організації дорожнього руху і спеціальними сигналами, а
також рекламоносіїв, що створюють ефект присутності на дорозі
пішоходів або транспортних засобів.

 Рекламоносії, що розміщуються у межах смуги відведення
автомобільних доріг, не мають:

 погіршувати умови безпеки дорожнього руху;

 погіршувати видимість на дорозі, затемняти або знижувати
ефективність сприймання дорожніх знаків, світлофорів та інших
технічних засобів організації дорожнього руху;

 обмежувати видимість у напрямку руху, бокову видимість та
видимість технічних засобів організації дорожнього руху або
заважати сприйманню їх учасниками дорожнього руху;

 засліплювати учасників дорожнього руху, у тому числі
внаслідок дії ефекту світлоповернення від рекламоносія;

 зменшувати габарити шляхопроводів та інших інженерних споруд;

 заважати руху пішоходів;

 створювати звукові ефекти, що негативно впливають на умови
руху.

 Кошти за рекламу стягуються власниками доріг відповідно до
законодавства.

 Стаття 39. Дотримання вимог санітарних норм

 Власники та користувачі автомобільних доріг несуть
відповідальність за дотримання вимог санітарних норм згідно із
законом.

 Р о з д і л VIII

 ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ, РЕМОНТУ
 ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

 Стаття 40. Фінансування будівництва, реконструкції,
 ремонту та утримання автомобільних доріг
 загального користування

 Джерела фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та
утримання автомобільних доріг загального користування визначаються
згідно із законами України про Державний бюджет України на
відповідний рік, законами України «Про джерела фінансування
дорожнього господарства України» ( 1562-12 ), «Про податок з
власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів» ( 1963-12 ), «Про концесії на будівництво та
експлуатацію автомобільних доріг» ( 1286-14 ), а також іншими
нормативно-правовими актами.

 Розподіл коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та
утримання автомобільних доріг загального користування здійснюється
з метою забезпечення сталого функціонування та збалансованого
розвитку мережі автомобільних доріг загального користування в
регіонах відповідно до пріоритетів, визначених державною
стратегією та державними програмами, з урахуванням фактичного
стану автомобільних доріг.

 У першу чергу кошти спрямовуються на розбудову національної
мережі міжнародних автомобільних доріг, збереження та розвиток
автомобільних доріг, що забезпечують транспортний зв'язок
сільських населених пунктів, забезпечення безпеки руху та
екологічного стану доріг, ремонт та реконструкцію мостів та
шляхопроводів, ремонт проїзної частини вулиць і доріг міст та
інших населених пунктів, що суміщаються з автомобільними дорогами
загального користування державного значення та входять до Єдиної
транспортної системи України, а також на будівництво доріг на
обходах міст та інших населених пунктів.

 Фінансування будівництва та реконструкції об'єктів дорожнього
господарства, що мають загальнодержавне значення та забезпечують
функціонування Єдиної транспортної системи України, може
здійснюватися із загального фонду державного бюджету, про що у
законі про державний бюджет робиться окремий запис. { Частина
четверта статті 40 в редакції Закону N 309-VI ( 309-17 ) від
03.06.2008 }
{ Щодо дії частини четвертої статті 40 див. Закони N 3235-IV
( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006,
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 }

 Стаття 41. Фінансування будівництва, реконструкції,
 ремонту та утримання вулиць і доріг міст
 та інших населених пунктів

 Фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання
вулиць і доріг міст та інших населених пунктів здійснюється за
рахунок бюджетів міст та інших населених пунктів, а також інших
джерел фінансування, визначених законодавством.

 Розподіл коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та
утримання вулиць і доріг міст та інших населених пунктів
здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у
віданні яких вони знаходяться, з метою збереження та розвитку
вулично-дорожньої мережі відповідно до пріоритетів, визначених
державними програмами та перспективними планами розвитку
транспортної системи міст та інших населених пунктів, з
урахуванням фактичного стану вулично-дорожньої мережі.

 У першу чергу кошти спрямовуються на реконструкцію та ремонт
вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, що суміщаються з
автомобільними дорогами загального користування державного
значення та входять до Єдиної транспортної системи України,
забезпечення безпеки руху та екологічного стану вулиць і доріг
міст та інших населених пунктів, ремонт і реконструкцію мостів та
шляхопроводів.

 Стаття 42. Фінансування будівництва, реконструкції,
 ремонту та утримання відомчих (технологічних)
 та автомобільних доріг на приватних територіях

 Фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання
відомчих (технологічних) та автомобільних доріг на приватних
територіях здійснюється за рахунок юридичних або фізичних осіб, у
власності яких вони знаходяться.

 Р о з д і л IX

 СТАНДАРТИЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ, РЕМОНТУ
 ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

 Стаття 43. Стандарти та норми з будівництва,
 реконструкції, ремонту та утримання
 автомобільних доріг

 Стандартизація будівництва, реконструкції, ремонту та
утримання автомобільних доріг спрямовується на:

 здійснення єдиної державної технічної політики;

 захист інтересів держави і користувачів автомобільних доріг
стосовно дотримання будівельних норм і правил у процесі
будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних
доріг;

 забезпечення безпеки дорожнього руху та зменшення шкідливого
впливу на довкілля, а також функціонування автомобільних доріг з
урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф та
інших надзвичайних ситуацій;

 удосконалення нормативно-правової бази функціонування мережі
автомобільних доріг, виконання робіт та надання послуг;

 забезпечення обороноздатності та мобілізаційної готовності
держави.

 Стаття 44. Розробка та затвердження стандартів і норм

 Розробка стандартів і норм з будівництва, реконструкції,
ремонту та утримання автомобільних доріг проводиться органом
державного управління автомобільними дорогами за погодженням з
відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху.

 Затвердження державних стандартів з будівництва,
реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг
здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань
технічного регулювання.

 Р о з д і л X

 ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ У ПРОЦЕСІ БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ,
 РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

 Стаття 45. Охорона довкілля на автомобільних дорогах

 У процесі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання
автомобільних доріг повинні виконуватися вимоги та передбачатися
заходи щодо охорони довкілля згідно з природоохоронним
законодавством.

 Земельні ділянки, що тимчасово були зайняті у процесі
будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг,
підлягають рекультивації згідно з природоохоронним законодавством.

 Стаття 46. Захист атмосферного повітря

 Захист атмосферного повітря повинен здійснюватися згідно з
природоохоронним законодавством.

 Проектні рішення щодо будівництва, реконструкції, ремонту
автомобільних доріг та методи їх утримання повинні забезпечувати
мінімізацію шкідливих викидів в атмосферу транспортними засобами
та дорожніми виробничими базами.

 Забороняється експлуатація дорожньої техніки, в якої шкідливі
викиди в атмосферу перевищують допустимі норми.

 Забороняється використання дорожньо-будівельних матеріалів,
які забруднюють атмосферне повітря понад допустимі норми.

 Стаття 47. Захист водних ресурсів

 Захист водних ресурсів повинен здійснюватися згідно з
природоохоронним законодавством.

 Забороняється використовувати дорожньо-будівельні матеріали,
які забруднюють водні ресурси понад допустимі норми.

 При організації поверхневого водовідводу на ділянках
будівництва, реконструкції та ремонту доріг і мостів, а також на
майданчиках зберігання дорожньо-будівельних та протиожеледних
матеріалів необхідно передбачати заходи, що запобігають
забрудненню водоймищ та ґрунтових вод шкідливими речовинами.

 Стаття 48. Захист зелених насаджень

 Захист зелених насаджень повинен здійснюватися згідно з
природоохоронним законодавством.

 Не допускається проводити рубки дерев у снігозахисних
лісосмугах та у межах смуги відведення автомобільної дороги, які
не пов'язані із забезпеченням безпеки дорожнього руху та
виконанням робіт з розширення доріг.

Р о з д і л XI

 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
 ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ

 Стаття 49. Відповідальність за порушення
 законодавства про автомобільні дороги

 Власники і користувачі автомобільних доріг, винні у порушенні
цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом.

 Р о з д і л XII

 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк від дня
набрання чинності цим Законом:

 подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законів України у відповідність із цим Законом;

 привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;

 забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

 3. До приведення у відповідність із Законом України «Про
автомобільні дороги» закони та інші нормативно-правові акти
застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 

 Президент України В.ЮЩЕНКО

 м. Київ, 8 вересня 2005 року
 N 2862-IV

разместить рекламу


 

Дресста


Аларит Пром

MEKA

Форте Груп Лтд

Корт Киев

Авиа Буд Сервис